Začal sa nový školský rok a my túžime počúvať  a poslúchať Božiu vôľu i v tomto čase.

Žid 12,11 „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“

Viete, čo si máte zobrať do kostola? Spevník, Bibliu, (peniaze , cukríky)… A čo si zobrať do školy? Tašku, učebnice, zošity a ďalšie pomôcky, desiatu…ale tiež radu z Božieho slova: „Pravda, nijaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radostnou, ale žalostnou; potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.

Písal sa rok 1853 a jeden šesťročný chlapec sa vrátil v novembri zo školy s odkazom, ktorý napísal učiteľ jeho rodičom. Učiteľ navrhol rodičom, aby svojho syna už do školy neposielali. Ako dôvod uviedol toto: „Príliš hlúpy, aby sa niečo naučil.“ Tento chlapec prestal chodiť do školy a ďalej ho učili len jeho rodičia doma. Volal sa Thomas Alva Edison. Tento „príliš hlúpy“ chlapec sa neskôr stal svetovo známym vynálezcom, ktorého najväčším vynálezom bola samozrejme žiarovka. Sám Edison povedal: „genialita je 1% inšpirácie a 99% potu“.

Začala sa škola a práve v súvislosti s ňou nám Božie slovo hovorí niečo podobné, že prísna výchova nie je príjemná, ale že prináša dobré ovocie. Čo na to poviete? Súhlasíte? Je to príjemné, keď sú na vás doma alebo v škole prísni? Určite nie. Prísnosť sa nám nepáči, už samotné slovo niektorých odpudzuje. Oveľa radšej hovoríme o voľnosti. Určite by si mnohí z vás priali, aby ste doma nemuseli s ničím pomáhať, aby doma neboli žiadne tresty, a aby sa do školy nemuseli robiť žiadne úlohy. Ale tu Biblia hovorí o prísnej výchove a tak najskôr musíme pochopiť, čo je to výchova. Odpoveď nachádzame v Božom slove: „Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, kráčaj po Jeho cestách a boj sa Ho.“ (5M 8,5-6)

Podľa Boha je výchova to, že sa učíme počúvať niekoho, kto je nám akýmsi spôsobom nadriadený. Výchova je podľa Biblie predovšetkým učenie sa poslušnosti. Často máme problém s tým, že si myslíme, že sme centrom sveta. Všetko sa okolo nás točí. Všetko je nám podriadené. Výchova je to, že sa učíme, že to tak nie je. Výchova je to, že sa učíme podriadiť, učíme sa počúvať, nasledovať.

Prečo je však táto výchova prísna? Odpoveď opäť nachádzame v Biblii: „lebo koho miluje Pán, toho prísne vychováva, a šľahá každého, koho prijíma za syna. Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával?“ (Žid 12,6-7) „Pre to ich prísne napomínaj, aby ozdraveli vo viere.“ (Tit 1,13)  To prvé, čo si musíme uvedomiť je, že ten, kto miluje, ten vychováva prísne. Či už je to rodič alebo napríklad učiteľ. Výchova by mala byť prísna, aby dosiahla čo najväčší úspech. Musíme však vedieť, že prísna výchova nie je tvrdá a drsná. Takáto výchova totiž vedie ku vzdoru a pred tou nás Biblia varuje: „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“ (Ef 6, 4) Prísna výchova je teda zároveň láskyplná a zásadová. Prísna výchova je tá, kde sa neustupuje, kde sa dodržiavajú zásady a kde sa s múdrosťou a citlivo trestá. A toto všetko je dôvod prečo dobrá a prísna výchova nie je príjemná. Nie je príjemná, pretože obmedzuje naše ja, naše ego. Obrazne povedané je správna výchova ako tesanie do kameňa či dreva, aby sa odhalilo to čo je vo vnútri.

Apoštol ale pokračuje: prísna výchova „…prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila.“ Áno, tá výchova nie je príjemná, ale prináša veľmi dobré ovocie. Možno si aj vy niekedy hovoríte sami pre seba, prečo práve ja musím mať tak prísnych rodičov. Zdá sa vám, že ostatné deti nemusia doma robiť skoro nič a vám toho toľko prikázali. Ostatným závidíte ich voľnosť, slobodu. Jeden brat, ktorý prežíval podobné detstvo povedal: Až oveľa neskôr som si uvedomil, ako veľmi som vďačný za výchovu svojich rodičov, že mali čas, aby ma vychovávali.

Pre rodičov je totiž oveľa príjemnejšie a jednoduchšie nevychovávať a nechať veci aby bežali tak, ako bežia. Ale potom sa nezberá dobré ovocie. Potom vyrastajú chlapci a dievčatá, ktorí nemajú záujem čokoľvek robiť, nič ich nezaujíma- ani Pán Boh  Vyrastajú a nedajú si poradiť, pretože sami vedia, čo je najlepšie. Vyrastajú a robia veci, o ktorých počuli, že sú zlé, pretože nerešpektujú tých, kto im to povedali.

Boh nám ale sľubuje dobré ovocie. Tým dobrým ovocie je úcta a život v podriadenosti. Tým ovocím je úcta k Bohu. Tým ovocím je úcta k rodičom. Tým ovocím je úcta k učiteľom, k nadriadeným. Tým ovocím je úcta k ľuďom. Tým ovocím je úcta ku stvoreniu. Tým ovocím je to, že si uvedomím, že nie som centrom sveta, ale stvorením závislým na Bohu.

Tá cesta nie je príjemná. Je ťažká. Je ťažká pre deti aj rodičov. Je ťažká pre žiakov aj učiteľov. Ale ja vás všetkých chcem povzbudiť. Vaša práca, nie je v Pánovi márna. Biblia často hovorí o Bohu ako o tom, kto nás vychováva. Pre Neho je to tiež veľmi ťažké. On to robí, pretože nás miluje. I On s bolesťou musí niekedy siahnuť po treste. Prečo? Keďže mu na nás záleží a chce nás vychovať k úcte a životu v podriadenosti. To je totiž jediná cesta, ako nás môže zachrániť pre večnosť. Pamätajte na to, keď budete prechádzať nejakými ťažkosťami.

Rôzne cesty sa nám často zdajú nepríjemné, ale na konci nájdeme dobré ovocie. Najväčším príkladom je cesta Ježiša Krista. Tie hodiny, ktoré strávil na kríži, aby zomrel za tvoj a môj hriech určite neboli príjemné. Ale výsledok bol úžasný: zmŕtvychvstalý a oslávený Kristus a s Ním odpustenie hriechov a večný život pre každého, kto v Neho verí. Preto pamätajte: Prísna výchova nie je príjemná, ale jej ovocie je skvelé. Amen

Pridaj komentár