Zaspomínajte si s nami na krásny deň slovom i niekoľkými fotografiami.

Veľakrát počúvame, čítame, že život v cirkevnom zbore sa nemá obmedzovať len na spoločné navštevovanie služieb Božích. Túžba spoznať sa, prežiť spoločne krásny deň v prostredí hôr viedla 42 bratov a sestier z nášho cirkevného zboru  na Veľký Lopeník. Vrch sa nachádza v Bielych Karpatoch na hranici Česka a Slovenska a na jeho vrchole sa v nadmorskej výške 911 m.n.m. nachádza 22 metrov vysoká turistická rozhľadňa. Vďaka vzájomnému povzbudzovaniu i pomoci sa naša rôznorodá skupina mladších i starších „turistov“ po mierne náročnom výstupe tešila z nádherného výhľadu na okolitý kopaničiarsky kraj, z ktorého pochádza brat  farár.  Posedenie pri ohníku sa ponášalo na bratskú hostinu agapé – všetci sa delili o to, čo si vo svojich batohoch priniesli. Vďaka patrí sestre Ochodnickej a jej rodine za milé pohostenie, tiež bratovi farárovi za príjemne strávené popoludnie, ktoré zorganizoval. Najväčšie poďakovanie však patrí Pánu Bohu za ochranu a požehnanie a za to, že i napriek niekoľkým kvapkám dažďa nás všetkých v zdraví priviedol domov.

Pridaj komentár