„Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Božie.“

Luk 18 , 16

    Pán Ježiš počas svojho pôsobenia na zemi vysvetloval učeníkom, aké dôležité sú deti. Ich duchovné vedenie im pomáha rásť vo viere a buduje budúcnosť celého zboru. Preto cirkevný zbor chce pomôcť rodičom i v tejto oblasti výchovy. Rodičia by sa mali zamyslieť nad využitím tejto možnosti.

    Nedeľná besiedka sa schádza každú nedeľu o 8 : 30. V prvej časti sa deti zučastňujú úvodnej liturgie služieb Božích. Po udelení požehnania od brata farára sa spoločne s vedúcimi odoberú do zborového domu, kde majú výklad Božieho slova spôsobom, ktorý je im zrozumiteľný. Potom nasleduje voľný program plný piesní, hier, maľovania a smiechu.

    Pridaj komentár