Milé sestry, milí bratia.

A opäť sme starší. Len trošku, ale predsa. Nechali sme za sebou to staré a vykračujeme do nového zatiaľ nepopísaného prostredia roku 2010. Jeden rok prešiel a my s nádejou pozeráme do toho nového. Lenže nie je to vždy a u každého takto. Niekto sa nevie tešiť na to nové čo prichádza, pretože sa ešte stále nedokázal zbaviť tých starých vecí. Možno mu zostali ako démoni zavesení na krku a škrtia ho, nedovoliac dýchať nový svieži vzduch roku 2010. Aj to sa stáva. Predierame sa životom a keď máme pocit, že by niečo mohlo konečne skončiť, miesto pokoja načrieme opäť do hlbín ťažkostí a ideme po ešte ťažšej ceste, ako bola tá predtým. Padáme a vstávame a takto stále dokola. Milí bratia a sestry, existujú východiská z tejto situácie? Áno existujú, ale je to ťažké. Chce to totiž vzdať sa individualizmu, ktorý ochudobňuje tento svet o spoločné zážitky, radosti, o spoločenstvo. Práve v tomto povianočnom čase je dôležité, aby sme to, čo sme počuli počas Vianoc, zvesť radosti o narodenej Láske – Ježišovi, pretvorili do skutkov. Do skutkov, ktoré ba naplnili slová.  Boh tiež najskôr hovoril potom vykonal to, čo sľúbil. Poslal na Zem svojho Syna, aby naplnil ľudské srdcia nádejou. Aby dal životu zmysel, ktorý sme stratili. A toto sa deje i dnes. Tisíce rokov od Betlehemskej udalosti. Aj dnes by si mali ľudia napĺňať srdcia pravou láskou a nádejou. Ako kresťania ju vnímame práve v tej Božej láske, ktorá nám darovala ďalší rok života. A tí ktorí neveria, by to mali brať ako ,, humanistickú ˝ požiadavku doby.

Áno začal sa rok 2010 – čo prinesie do nášho domova a krajiny závisí do značnej miery aj od nás. Preto by sme mali pristupovať zodpovedne k svojmu, ale i k druhým životom. Snažme sa byť lepšími, láskavejšími a zodpovednejšími ako v tom minulom. Ak sa uložíme do Božích rúk podarí sa to, pretože Boh si nikdy pred prosiacim nezapchal uši, ako to my často robíme. Prajem Vám všetkým, aby sme v roku 2010 spoznali pravý zmysel slova Láska. Nech nás Pán Boh požehná.

,,Hospodin je môj pastier nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza ˝.

Milý brat farár slovami Žalmu prihováram sa i Vám na prahu Nového roku 2010. Chcem Vám poďakovať za tento Bohumilý cirkevný zbor, za Vašu pastiersku službu. Že je Vaša pastierska služba dobrá vidieť i na tomto cirkevnom zbore, počnúc tými najmenšími, ktorí v hojnom počte stoja každú nedeľu okolo oltára, cez mládež a mladých kantorov, ktorí sú zárukou tohto zboru. Dokážete osloviť každého člena zboru a výsledok je ten, že tento zbor je dobre udržiavaný nielen po duchovnej stránke, ale hmotnej cez čistý a dobre udržiavaný chrám Boží aj vďaka naším sestrám, zborový dom, farský dom a okolie týchto objektov.

Robíte tomuto zboru dobré meno a dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Odmenou za pokoru a bázeň  pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Žijete tak, ako je hodné povolania do ktorého ste boli ustanovený, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti a zachovávate jednotu ducha vo zväzku pokoja. Na znak úcty ku Vám a vašej službe pre tento zbor takto sa pomodlime :

Správca pastierov, najvyšší Biskup a Pastier duší, Pane Ježiši, ktorý si sám založiť ráčil úrad kazateľský povolaním apoštolov, ich vydaním po svete, poverením zvestovať slovo, prisluhovať sviatosti a kajúcich rozhrešovať, prosíme Ťa za nášho slova Božieho kazateľa. Daj mu zdravie tela i ducha, hojnosť Tvojej milosti, aby ona pretekala z jeho srdca do nás a my cítili, že on na Tvojom mieste stojí a nám slovo spásy a zmierenia s Bohom zvestuje. A keď i karhá, daj, aby sme to kajúcne prijali, pyšne sa proti Božiemu slovu nestavali a tým hnev Boží na seba neuvrhli. Vyslyš nás ó Ježiši Kriste, Ty knieža pastierov a vylej svoje požehnanie na úrad, ktorý si Ty založil a na tých, ktorých si do tejto práce medzi nás povolal.  Amen.

Slavomír Šikuda, zborový dozorca

Pridaj komentár