Záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola slávnosť konfirmácie: https://youtu.be/pCBkVw1N2Is

Záznam služieb Božích z 2.8.2020

Skrátený záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola spomienka na 50. výročie konfirmácie bratov a sestier a prisluhovanie Večere Pánovej
https://youtu.be/J77M5fT_ydA

Záznam zo služieb Božích v 6. nedeľu po Svätej Trojici
https://youtu.be/wlc4QIUK4C4

Záznam služieb Božích z 5. nedele po Svätej Trojici
https://youtu.be/J2cQSRUV7yM