Prinášame Vám pobožnosť na Kvetnú nedeľu
https://www.facebook.com/watch/?v=3023522231002701


Ponúkame Vám Pobožnosť na 5. pôstnu nedeľu
https://www.facebook.com/watch/?v=248531689650593

Bratia a sestry, keďže sa kvôli opatreniam proti šíreniu nákazy nemôžeme stretnúť v chráme Božom, pripravili sme pre vás možnosť zúčastniť sa krátkej pobožnosti aspoň prostredníctvom internetu.


https://www.facebook.com/watch/?v=314998289459001

 

Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova
1. marec 2020 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích
4. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00  
5. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00  
8. marec 2020 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
11. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Lieskové- Svadobka 17.00  
12. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Ivanovce KD 17.00  
15. marec 2020 3. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
18. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00  
19. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00  
22. marec 2020 4. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
23. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Lieskové- Svadobka 17.00 počas služieb Božích
24. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Ivanovce KD 16.00 počas služieb Božích
25. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Chocholná-Velčice KD 17.00 počas služieb Božích
26. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Melčice – Novákovec 17.00 počas služieb Božích
27. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Adamovské Kochanovce 16.00 počas služieb Božích
29. marec 2020 5. pôstna nedeľa

– predpašiová

Adamovské Kochanovce 8.30  
1. apríl 2020 stredtýždňové služby Božie Lieskové- Svadobka 17.00  
2. apríl 2020 stredtýždňové služby Božie Ivanovce KD 17.00  
5. apríl 2020 6. pôstna nedeľa – pašiová Adamovské Kochanovce 8.30  
9. apríl 2020 Zelený štvrtok Adamovské Kochanovce 17.00 počas služieb Božích
10. apríl 2020 Veľký piatok Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
12. apríl 2020 1. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
13. apríl 2020 2. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30

Poznámka: Právo zmeny vyhradené

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.
Ročenka Cirkevného zboru AK 2015 na stiahnutie