Bratia a sestry, z dôvodu ochrany zdravia je účasť na službách Božích obmedzená. Pozývame Vás zdielať naše spoločenstvo aspoň prostredníctvom záznamu:
https://www.facebook.com/watch/?v=237929680995154

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je od 6. mája 2020 povolený výkon bohoslužieb. Služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 10. mája o 8.30 hod pri dodržaní týchto podmienok: vstup do kostola len s prekrytými ústami a nosom, je potrebné si dezinfikovať ruky alebo si priniesť rukavice, okrem osôb zo spoločnej domácnosti dodržiavať odstup 2 metre. Služieb Božích sa nemôžu zúčastniť osoby,  ktorým je nariadená karanténa alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Keďže ochorenie spôsobené koronavírusom  je spojené s väčším zdravotným rizikom najmä pre starších, prosíme aby veriaci vo vyššom veku zvážili prítomnosť na bohoslužbách. Záznam zo služieb Božích bude možné sledovať aj na facebookovej stránke cirkevného zboru a tiež na tejto stránke cirkevného zboru.

S vďakou za Božiu pomoc a požehnanie Vám ponúkame pobožnosť z 3. nedele po Veľkej noci
https://www.facebook.com/102744024696658/videos/269299204471675/

V túto nedeľu sme sa mali stretnúť pri konfirmácii našich mladých bratov a sestier, ale pretrvávajúce opatrenia proti šíreniu vírusu nám dovoľujú stretnúť sa len pri pobožnosti prostredníctvom videoprenosu
https://www.facebook.com/watch/?v=253718522662242

Pozývame Vás na pobožnosť
https://www.facebook.com/watch/?v=2055408734604893