ochodnicky on 6 augusta 2015

Bratia a sestry, aj takto to vyzeralo pri maľovaní kostola

Continue reading about Maľovanie kostola

ochodnicky on 6 augusta 2015

Prinášame vám fotografie z detského denného biblického tábora 2015.

Continue reading about Detský denný tábor 2015

ochodnicky on 16 júla 2015

PRIHLÁŠKA NA DENNÝ DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR 27.7-31.7.2015

Continue reading about Detský letný tábor

ochodnicky on 17 októbra 2013

Členovia nášho cirkevného zboru sa rozhodli podporiť sestru Katarínu Svrčkovú pri jej misijnom poslaní v Moldavsku. Prinášame správy z jej pôsobenia. Prayerletter 3 Prayerletter 4 Prayerletter 1 Prayerletter 2

Continue reading about Správy z Moldavska

ochodnicky on 13 júna 2012

Dňa 13. júna 2012 nám bolo oznámené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov – heraldického registra zo dňa 7. júna 2012, ktorým zapisuje do Heraldického registra Slovenskej republiky návrh erbu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Adamovské Kochanovce, ktorý bol vytvorený podľa historickej pečate zboru.

Continue reading about Erb cirkevného zboru