…čítaj ďalej článok Príhovor zborového dozorcu na prahu nového roku

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

Ročenka Cirkevného zboru AK na stiahnutie

L 21,25-36
…čítaj ďalej článok 1. adventná nedeľa

L 12,42-48
…čítaj ďalej článok Posledná nedeľa v cirkevnom roku

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka.
…čítaj ďalej článok 20. nedeľa po Svätej Trojici