Záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola slávnosť konfirmácie: https://youtu.be/pCBkVw1N2Is


Pokračuj v čítaní článku 9. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam služieb Božích z 2.8.2020


Pokračuj v čítaní článku 8. nedeľa po Svätej Trojici

Skrátený záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola spomienka na 50. výročie konfirmácie bratov a sestier a prisluhovanie Večere Pánovej https://youtu.be/J77M5fT_ydA


Pokračuj v čítaní článku 7. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam zo služieb Božích v 6. nedeľu po Svätej Trojicihttps://youtu.be/wlc4QIUK4C4


Pokračuj v čítaní článku 6. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam služieb Božích z 5. nedele po Svätej Trojicihttps://youtu.be/J2cQSRUV7yM


Pokračuj v čítaní článku 5. nedeľa po Svätej Trojici