Rim 3,28 „Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.“


Pokračuj v čítaní článku Nový rok

„Lebo blízko je deň Hospodinov proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu.“ Zvykne sa hovoriť, že dobre hodený bumerang sa vždy vráti. Označenie pre zbraň pôvodných obyvateľov Austrálie sa však postupom času stalo celkom logickým označením pre situáciu, keď sa dôsledky skutkov a vyrieknutých slov […]


Pokračuj v čítaní článku Kázeň na text z proroka Abdiáša, 15. verš

1S 17,40-50 „Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak, a tak sa približoval k Filištíncovi.


Pokračuj v čítaní článku 1. nedeľa po Zjavení

Sk 16,9-15 „Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: Prejdi do Macedónie a pomôž nám!


Pokračuj v čítaní článku 12. nedeľa po Svätej Trojici

Mk 3,31-35 „Tu prišla Jeho matka a Jeho bratia; zostali vonku a poslali po Neho. Zástup, ktorý sedel okolo Neho, Mu povedal: Ajhľa, Tvoja matka a bratia i sestry sú vonku a hľadajú Ťa. A On im odpovedal: Kto je moja matka a moji bratia? A poobzerajúc sa po tých, čo sedeli okolo Neho, povedal: Ajhľa, moja matka […]


Pokračuj v čítaní článku 2. nedeľa po Zjavení