Záznam služieb Božích z 2. slávnosti svätodušnej si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/102744024696658/videos/265870777862244/


Pokračuj v čítaní článku 2. slávnosť svätodušná

Záznam zo služieb Božích v 1. slávnosť svätodušnú si môžete pozrieť na tejto stránke: https://www.facebook.com/watch/?v=875863272894688 Oznamy: Služby Božie na 2. slávnosť svätodušnú budú v pondelok 1. júna 2020 o 17.00 hod. Služby Božie v nedeľu 7. júna 2020 budú o 8.30 hod. Ofera okolo oltára bude určená pre kantorov cirkevného zboru.


Pokračuj v čítaní článku 1. slávnosť svätodušná

Záznam zo služieb Božích v nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebo 24. mája 2020 https://www.facebook.com/watch/?v=771936036674130


Pokračuj v čítaní článku Nedeľa po Vstúpení

Záznam zo služieb Božích na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21. mája 2020 v Adamovských Kochanovciach https://www.facebook.com/watch/?v=3864055423668679


Pokračuj v čítaní článku Vstúpenie Krista Pána na nebo

Bratia a sestry, ak ste sa ešte nerozhodli prísť do chrámu Božieho ponúkame vám možnosť pozrieť si záznam zo služieb Božích https://www.facebook.com/watch/?v=1148499148819355


Pokračuj v čítaní článku 5. nedeľa po Veľkej noci